Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Cadrul juridic al BCE

Fiind o instituție a UE, BCE funcționează conform unor norme bine definite, care se regăsesc în dreptul primar al Uniunii Europene (mai exact, în tratate) și în dreptul secundar al Uniunii Europene (de exemplu, regulamente, directive, decizii, recomandări și avize).

Obiectivele și atribuțiile generale ale BCE sunt prevăzute în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și în Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene. Atribuțiile specifice de supraveghere bancară au fost conferite BCE prin Regulamentul privind MUS, care definește și cooperarea BCE cu autoritățile naționale de supraveghere ale țărilor din UE care participă la supravegherea bancară europeană.

În îndeplinirea atribuțiilor sale de supraveghere, BCE aplică legislația bancară europeană, îndeosebi Directiva privind cerințele de capital și Regulamentul privind cerințele de capital. Acestea specifică normele pe care băncile trebuie să le urmeze, de exemplu cu privire la capital, gestionarea riscurilor sau guvernanță, și definește prerogativele corespunzătoare ale autorităților de supraveghere. Acestea sunt completate de standarde tehnice detaliate elaborate de Autoritatea bancară europeană.

Legislația bancară a UE

Compilarea digitală a actelor juridice

BCE a creat o compilație de acte juridice relevante ale Uniunii cu privire la supravegherea bancară. Acestea sunt disponibile în limba engleză și pot fi accesate în toate limbile oficiale ale UE utilizând hyperlinkurile către portalul EUR-Lex.

Consultă aici cele trei volume:

Compilația este actualizată periodic.

(Data ultimei actualizări: 21 decembrie 2023)

Actele juridice ale BCE

BCE adoptă, de asemenea, instrumente juridice proprii pentru a-și îndeplini mandatul de supraveghere. Acestea includ:

Regulamente

În rândul acestora, un rol fundamental îl deține Regulamentul-cadru privind MUS, care stabilește relațiile și procedurile instituționale în cadrul supravegherii bancare europene. Alte regulamente ale BCE precizează modul în care BCE utilizează opțiunile sau marjele de apreciere disponibile în conformitate cu legislația bancară europeană sau impun unele obligații suplimentare băncilor supravegheate, de exemplu cu privire la plata taxelor de supraveghere.

Decizii fără destinatari

Aceste decizii pot fi utilizate pentru punerea în aplicare a unor dispoziții specifice ale legislației bancare europene, de exemplu cu privire la tratamentul prudențial al profiturilor. De asemenea, acestea pot preciza unele proceduri interne ale BCE, precum delegarea unor competențe de adoptare a deciziilor de supraveghere.

Decizii adresate băncilor individuale

Aceste decizii pot fi utilizate pentru a impune obligații specifice unei bănci sau pentru a aproba o solicitare transmisă de o bancă. Acestea pot fi, de exemplu, decizii privind volumul de capital de reglementare necesar sau decizii de autorizare a utilizării unui model intern pentru calcularea riscurilor financiare. În cazul în care o decizie are efecte nefavorabile asupra băncii destinatare, aceasta din urmă are dreptul de a fi audiată și de a solicita un control administrativ al deciziei respective.

Ghiduri și instrucțiuni

BCE poate adresa aceste instrumente autorităților naționale de supraveghere ale țărilor din zona euro în vederea armonizării abordărilor în materie de supraveghere cu privire la aspecte specifice. Pot fi emise, de asemenea, instrucțiuni ale BCE către autoritățile de supraveghere din alte țări ale UE care au inițiat o cooperare strânsă în materie de supraveghere cu BCE.

Orientări în materie de supraveghere

Recomandări

De regulă, BCE utilizează recomandări pentru a armoniza abordările adoptate de autoritățile naționale de supraveghere în legătură cu băncile mai puțin semnificative. Acestea pot furniza, de asemenea, linii directoare în materie de supraveghere pentru băncile semnificative în domenii specifice, de exemplu cu privire la politicile lor privind plățile de dividende.

Recomandări în materie de supraveghere

Avize

În rolul său consultativ, BCE emite avize în vederea furnizării de observații cu privire la propuneri de acte juridice europene sau naționale în domeniul supravegherii bancare.

Legislația națională

În calitate de autoritate de supraveghere bancară, BCE aplică, de asemenea, dispozițiile relevante ale legislației naționale care transpun sau completează directivele UE în domeniul supravegherii bancare.

Autoritățile naționale de supraveghere aplică același cadru juridic pe care îl aplică și BCE, completat de statutele și procedurile proprii în conformitate cu dreptul național.

Informații suplimentare privind actele juridice în materie de supraveghere ale BCE

Toate paginile din această secțiune

Avertizările de integritate