ECB teisės aktai

Europos Centrinis Bankas (ECB), kaip viena iš ES institucijų, veikia pagal pirminėje ir antrinėje Sąjungos teisėje aiškiai apibrėžtas taisykles. ECB tikslai ir uždaviniai yra išdėstyti Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo bei Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statute.

Bankų priežiūros uždaviniai ECB buvo pavesti BPM reglamentu. Įgyvendindamas šiuos uždavinius, ECB taip pat gali priimti su bankų priežiūra susijusius teisės aktus. Be to, vykdydamas patariamąją funkciją, ECB teikia nuomones apie siūlomus šios srities teisės aktus.

BPM reglamentas

EUR-Lex

Dabar ir EUR-Lex: ECB teisinė sistema

Visi ECB teisės aktai yra skelbiami visomis atitinkamomis oficialiosiomis ES kalbomis ir prieinami EUR-Lex, ES teisei skirtame interneto portale, suteikiančiame oficialią prieigą prie ES teisinių dokumentų.

Eiti į EUR-Lex