Menu

Vastuuvapaus- ja tekijänoikeuslausekkeet

Vastuuvapauslauseke

Euroopan keskuspankki (EKP) ylläpitää näitä verkkosivuja parantaakseen valvontatehtäviään ja vastuitaan koskevien tietojen julkista saatavuutta.Tavoitteena on pitää tiedot ajantasaisina ja virheettöminä. EKP ei kuitenkaan vastaa näiden verkkosivujen sisältämästä aineistosta.

Verkkosivuilla oleva aineisto

  • on yleisluonteista, eikä sitä ole pyritty sovittamaan erityisesti minkään luonnollisen henkilön tai yhteisön tarpeisiin
  • sisältää linkkejä ulkopuolisiin verkkosivustoihin, joihin EKP ei voi vaikuttaa ja joiden sisällöstä EKP ei vastaa
  • ei sisällä ammatillisia tai oikeudellisia neuvoja.

Näillä verkkosivuilla olevien asiakirjojen ja muiden tietojen ei voida taata olevan virallisesti hyväksyttyjen tekstien täydellisiä toisintoja. Ainoastaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistuja EKP:n säädöksiä sekä muita EKP:n julkaisemia EKP:n asiakirjoja ja/tai tietoja voidaan pitää autenttisina.

EKP pyrkii pitämään teknisten häiriöiden aiheuttamat haitat mahdollisimman vähäisinä. EKP ei kuitenkaan voi taata, ettei verkkosivuilla tarjottavan palvelun toiminnassa ilmenisi teknisistä häiriöistä aiheutuvia katkoksia tai muita ongelmia. EKP ei vastaa ongelmista, jotka johtuvat näiden verkkosivujen tai niihin linkitettyjen ulkopuolisten verkkosivustojen käyttämisestä.

Tämän vastuuvapauslausekkeen tarkoituksena ei ole rajoittaa EKP:n vastuuta sovellettavan kansallisen lain vaatimusten vastaisesti tai poistaa EKP:n vastuuta seikoista, joiden osalta vastuuta ei sovellettavan lain mukaan voida poistaa.

Näiden verkkosivujen tai niiden osien käyttäjien katsotaan hyväksyneen edellä esitetyt vastuunrajoitukset.

Tekijänoikeuslauseke

Tekijänoikeus näiden verkkosivujen koko sisältöön: Euroopan keskuspankki (Frankfurt am Main, Saksa).

Näiltä verkkosivuilta suoraan saatuja tietoja saa jäljempänä esitettyä poikkeusta lukuun ottamatta käyttää vapaasti, jollei seuraavista ehdoista muuta johdu:

  1. Jos tietoja levitetään eteenpäin tai jäljennetään, se tulee tehdä tarkasti, ja EKP tulee tällöin mainita tietojen lähteenä.
  2. Jos tietoja liitetään myytäviksi tarkoitettuihin asiakirjoihin (levitystavasta riippumatta), tiedot julkaisevan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön on ilmoitettava ostajille, että kyseiset tiedot ovat saatavissa ilmaiseksi näiltä verkkosivuilta, ennen kuin ostajat maksavat tilaus- tai käyttömaksun ja joka kerta, kun ostajat hakevat näiltä verkkosivuilta otettuja tietoja.
  3. Jos käyttäjä muuntelee tietoja (esimerkiksi tilastotietojen puhdistaminen kausivaihtelusta tai kasvuvauhtien laskeminen), tästä tulee aina olla nimenomainen maininta kyseisten tietojen yhteydessä.
  4. Jos nämä verkkosivut linkitetään liiketoimintaan tai markkinointiin liittyviin verkkosivustoihin, näiden sivujen tulee latautuessaan täyttää selaimen ikkuna kokonaan (eli ne eivät saa avautua osana linkittäjän sivustoa).

Edellä esitetystä poiketen sellaisia asiakirjoja, joissa mainitaan niiden kirjoittajien nimet, kuten julkaisusarjat ECB Working Papers ja ECB Occasional Papers, ei saa jäljentää, julkaista tai painaa uudelleen kokonaan tai osittain eri julkaisuna (painetussa muodossa tai verkkojulkaisuna), ellei tähän ole pyydetty nimenomaista kirjallista lupaa EKP:ltä tai asiakirjan kirjoittajilta.

Nimen ja logojen käyttäminen

EKP on tietoinen siitä, että kolmannet tahot käyttävät yhä useammin väärin sen nimeä ja logoja väärennettyjen rahoitustaloustoimien ja muun petollisen toiminnan yhteydessä. Joissakin tapauksissa EKP on jopa mainittu pankkina, jonka kautta maksu tai taloustoimi suoritetaan.

EKP haluaakin tehdä selväksi, että se ei tarjoa liikepankkipalveluita yksityishenkilöille tai yrityksille. Erityisesti korostetaan, että EKP ei kerää maksuja maasta toiseen välitettävistä tilisiirroista, ota vastaan yksityishenkilöiden tai yritysten talletuksia tai anna todistuksia varojen osoittamisesta eri tarkoituksiin. EKP kehottaa suurta yleisöä pidättäytymään kanssakäymisestä sellaisten tahojen kanssa, jotka harjoittavat väärinkäytöksiä. Suuren yleisön ei tule lähettää rahaa tai paljastaa tili- tai luottokorttitietoja kenellekään, joka väittää edustavansa EKP:tä tai omaavansa pankkisuhteen EKP:n kanssa.

EKP painottaa lisäksi, että sen ei voida katsoa olevan vastuussa, jos sen nimeä, logoja tai osoitetta käytetään petollisessa tarkoituksessa väärin suuren yleisön harhaanjohtamiseksi. Sellaisia henkilöitä suuren yleisön keskuudessa, jotka näkevät tai saavat haltuunsa epäilyttäviä asiakirjoja, joissa viitataan EKP:hen tai joiden väitetään olevan lähtöisin EKP:stä, pyydetään ilmoittamaan asiasta välittömästi paikallisille lainvalvontaviranomaisille tai kysymään neuvoa asiasta vastaavilta kansallisilta viranomaisilta.