Požiadavka druhého piliera

Požiadavka druhého piliera (Pillar 2 Requirement – P2R) je dodatočný požadovaný kapitál určený na pokrytie rizík, ktoré sú podhodnotené alebo nie sú kryté minimálnymi kapitálovými požiadavkami (prvým pilierom). Požiadavky P2R sú záväzné a ich nedodržanie môže mať pre banky priame právne následky. Požiadavky P2R sa určujú prostredníctvom postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP). Súčasťou kapitálových požiadaviek určených na základe hodnotenia SREP sú aj odporúčania druhého piliera (Pillar 2 Guidance – P2G), ktoré bankám indikujú primeranú výšku kapitálu ako dostatočnú rezervu na prekonanie náročných situácií. Na rozdiel od požiadaviek P2R odporúčania P2G nie sú právne záväzné.

Cieľom nového nariadenia o kapitálových požiadavkách je zvýšiť trhovú disciplínu a zabezpečiť investorom a vkladateľom optimálny prehľad o kapitálových pozíciách inštitúcií. Podľa článkov 431 ods. 1, 433 písm. a ods. 1 a 438 písm. b zavedených nariadením CRR II sú veľké inštitúcie (v zmysle článku 4 ods. 1 bod 146 CRR (v znení neskorších zmien CRR II)) v tejto súvislosti povinné vykazovať svoje požiadavky P2R ročne.

ECB významným inštitúciám odporúča v rámci bežne vykazovaných údajov zvážiť aj zverejňovanie výšky dodatočných vlastných zdrojov a ich zloženia. ECB tiež oznámila svoj zámer zverejňovať konsolidované požiadavky P2R za každú banku a bankovú skupinu a zároveň banky, ktoré svoje požiadavky P2R ešte nezverejnili, požiadala o súhlas s ich zverejnením.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený zoznam významných inštitúcií[1] spolu s ich požiadavkami P2R (nad rámec 100 % CET1) stanovenými počas cyklu SREP 2019, ktoré platia od prvého štvrťroka 2020. Uvedené významné inštitúcie svoje požiadavky P2R už zverejnili alebo ECB udelili súhlas s ich zverejnením.

Tabuľka bola aktualizovaná 30. januára 2020.

Výsledky P2R

 
Názov inštitúcie
P2R 2019 ako percento CET1
platné na rok 2020
Aareal Bank AG 2,25 %
AB SEB bankas 2,00 %
ABANCA Corporación Bancaria S.A. 1,75 %
Abanka d.d. 3,50 %
ABN AMRO Bank N.V. 2,00 %
AIB Group plc 3,00 %
Alpha Bank AE 3,00 %
AS "SEB banka" 2,25 %
AS SEB Pank 2,25 %
AS Swedbank 1,70 %
AXA Bank Belgium SA 2,75 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. 3,00 %
Banca Popolare di Sondrio, Societá Cooperativa per Azioni 3,00 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1,50 %
Banco BPM S.p.A. 2,25 %
Banco Comercial Português, SA 2,25 %
Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A. 2,50 %
Banco de Sabadell, S.A. 2,25 %
Banco Santander, S.A. 1,50 %
Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company 2,30 %
Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company 3,00 %
Bank of Ireland Group plc 2,25 %
Bank of Valletta plc 3,25 %
Bankinter, S.A. 1,20 %
Banque Degroof Petercam SA 3,00 %
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg 1,00 %
Banque Internationale á Luxembourg S.A. 1,75 %
Barclays Bank Ireland PLC 3 % + max (0,3 % alebo 100 mil. €)
BAWAG Group AG 2,00 %
Bayerische Landesbank 2,00 %
Belfius Bank NV 2,00 %
BFA Tenedora de Acciones S.A.U. 2,00 %
Biser Topco S.à.r.l. 3,00 %
BNG Bank N.V. 2,25 %
BNP Paribas S.A. 1,25 %
BPCE S.A. 1,75 %
BPER Banca S.p.A. 2,00 %
Bpifrance S.A. (Banque Publique d'Investissement) 1,50 %
C.R.H. Caisse de Refinancement de l’Habitat 0,75 %
Caixa Geral de Depósitos, SA 2,25 %
CaixaBank, S.A. 1,50 %
Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. 2,25 %
Citibank Holdings Ireland Limited 2,70 %
COMMERZBANK Aktiengesellschaft 2,00 %
Confédération Nationale du Crédit Mutuel 1,75 %
Coöperatieve Rabobank U.A. 1,75 %
Crédit Agricole S.A. 1,50 %
Credito Emiliano Holding S.p.A. 1,00 %
de Volksbank N.V. 2,50 %
DekaBank Deutsche Girozentrale 1,50 %
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG 1,25 %
Deutsche Bank AG 2,50 %
Deutsche Pfandbriefbank AG 2,50 %
Dexia SA 3,25 %
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 1,75 %
Erste Group Bank AG 1,75 %
Eurobank Ergasias S.A. 3,00 %
Hamburg Commercial Bank AG 2,75 %
HASPA Finanzholding 1,00 %
Hellenic Bank Public Company Limited 3,20 %
HSBC Bank Malta p.l.c. 2,25 %
HSBC France 3,00 %
Ibercaja Banco, S.A. 2,00 %
Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo 2,50 %
ING Groep N.V. 1,75 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1,50 %
Investeringsmaatschappij Argenta NV 1,75 %
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 2,25 %
KBC Group NV 1,75 %
KBL European Private Bankers S.A. 2,00 %
Kuntarahoitus Oyj 2,25 %
Kutxabank, S.A. 1,20 %
La Banque Postale 2,00 %
Landesbank Baden-Württemberg 1,75 %
Landesbank Berlin AG 1,50 %
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 1,75 %
Liberbank, S.A. 2,50 %
LSF Nani Investments S.à.r.l. 3,00 %
Luminor Bank AS 2,00 %
MDB Group Limited 3,00 %
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. 1,25 %
Münchener Hypothekenbank eG 1,50 %
National Bank of Greece S.A. 3,00 %
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2,25 %
Nordea Bank Abp 1,75 %
Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana 2,75 %
OP Osuuskunta 2,25 %
Piraeus Bank S.A. 3,25 %
Raiffeisen Bank International AG 2,25 %
Raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund eGen 1,75 %
RBC Investor Services Bank S.A. 2,00 %
RCB Bank LTD 3,50 %
RCI Banque SA 2,00 %
Sberbank Europe AG 3,25 %
SFIL S.A. 0,75 %
Slovenská sporitel'ňa, a.s. 1,50 %
Société Générale S.A. 1,75 %
State Street Europe Holdings Germany S.a.r.l. & Co. KG 2,00 %
Swedbank AS 2,00 %
Swedbank, AB 1,80 %
Tatra banka, a.s. 1,50 %
The Bank of New York Mellon SA 2,00 %
Ulster Bank Ireland Designated Activity Company 3,50 %
Unicaja Banco, S.A. 1,75 %
UniCredit S.p.A. 1,75 %
Unione di Banche Italiane Società per Azioni 2,25 %
Volksbank Wien AG 2,50 %
Volkswagen Bank GmbH 2,00 %
Všeobecná úverová banka, a.s. 1,50 %
[1]K 1. decembru 2019 jednotný mechanizmus dohľadu vykonával dohľad nad 117 významnými inštitúciami. Bližšie informácie v tlačovej správe: ECB bude v roku 2020 priamo dohliadať na 117 bánk.
Z nich do tabuľky požiadaviek P2R jednotlivých bánk nie je zahrnutých osem významných inštitúcií (UBS Europe SE, J.P. Morgan AG, Morgan Stanley Europe Holding SE, Goldman Sachs Bank Europe SE, Akcinė bendrovė Šiaulių bankas, AS “PNB Banka”, Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, Norddeutsche Landesbank –Girozentrale) z jedného z nasledujúcich dôvodov: i) medzi významné inštitúcie boli zaradené až koncom roka 2019 alebo začiatkom roka 2020, takže žiadne rozhodnutie SREP 2019 vydané nebolo, ii) rozhodnutie SREP 2019 dostanú až neskôr v priebehu roka 2020.