Zahtjev u sklopu drugog stupa

Zahtjev u sklopu drugog stupa (engl. Pillar 2 Requirement, P2R) kapitalni je zahtjev koji se primjenjuje povrh minimalnog kapitalnog zahtjeva, odnosno zahtjeva u sklopu prvog stupa, i pokriva rizike koji nisu pokriveni ili nisu u dovoljnoj mjeri pokriveni minimalnim kapitalnim zahtjevom. Zahtjevi u sklopu drugog stupa obvezujući su i povrede mogu imati izravne pravne posljedice za banke. Utvrđuju se postupkom nadzorne provjere i ocjene (engl. Supervisory Review and Evaluation Process, SREP). Zahtijevani kapital na temelju SREP-a uključuje i upute u sklopu drugog stupa (engl. Pillar 2 Guidance, P2G), kojima se bankama sugerira odgovarajuća razina kapitala koju trebaju održavati kako bi imale dovoljno kapitala da mogu izdržati stresne situacije. Za razliku od zahtjeva u sklopu drugog stupa upute u sklopu drugog stupa nisu zakonski obvezujuće.

Izmjenama uredbe o kapitalnim zahtjevima želi se ojačati tržišna disciplina i osigurati dobra obaviještenost ulagača i imatelja depozita o kapitalnoj poziciji institucija. S tim u vezi, u skladu sa stavkom 1. člankom 431., stavkom 1. člankom 433.a i člankom 438.b, uvedenima uredbom o kapitalnim zahtjevima II, velike institucije, određene točkom 146. stavkom 1. člankom 4. uredbe o kapitalnim zahtjevima, kako je izmijenjena uredbom o kapitalnim zahtjevima II, moraju jednom godišnje objavljivati svoje zahtjeve u sklopu drugog stupa.

Preporuka ESB-a jest da značajne institucije razmotre mogućnost objavljivanja iznosa i sastava dodatnih kapitalnih zahtjeva u sklopu svoje prakse objavljivanja. ESB je obznanio da namjerava objaviti konsolidirane zahtjeve u sklopu drugog stupa za pojedinačne banke ili bankovne grupe te pozvao banke koje još nisu objavile svoje zahtjeve u sklopu drugog stupa da ESB-u daju odobrenje za njihovu objavu.

U donjoj su tablici značajne institucije i njihovi zahtjevi u sklopu drugog stupa[1] (dodatni 100-postotni redovni osnovni kapital) utvrđeni u ciklusu postupka nadzorne provjere i ocjene u 2019. i primjenjivi od prvog tromjesečja 2020. Te su značajne institucije već objavile svoje zahtjeve u sklopu drugog stupa ili ESB-u dale suglasnost za njihovu objavu.

Tablica je posuvremenjena 30. siječnja 2020.

Rezultati zahtjeva u sklopu drugog stupa

 
Naziv institucije
Zahtjevi u sklopu drugog stupa za 2019., u cijelosti u obliku osnovnog redovnog kapitala, primjenjivo u 2020.
Aareal Bank AG 2,25 %
AB SEB bankas 2,00 %
ABANCA Corporación Bancaria S.A. 1,75 %
Abanka d.d. 3,50 %
ABN AMRO Bank N.V. 2,00 %
AIB Group plc 3,00 %
Alpha Bank AE 3,00 %
AS »SEB banka« 2,25 %
AS SEB Pank 2,25 %
AS Swedbank 1,70 %
AXA Bank Belgium SA 2,75 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. 3,00 %
Banca Popolare di Sondrio, Societá Cooperativa per Azioni 3,00 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1,50 %
Banco BPM S.p.A. 2,25 %
Banco Comercial Portugués, SA 2,25 %
Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A. 2,50 %
Banco de Sabadell, S.A. 2,25 %
Banco Santander, S.A. 1,50 %
Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company 2,30 %
Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company 3,00 %
Bank of Ireland Group plc 2,25 %
Bank of Valletta plc 3,25 %
Bankinter, S.A. 1,20 %
Banque Degroof Petercam SA 3,00 %
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg 1,00 %
Banque Internationale á Luxembourg S.A. 1,75 %
Barclays Bank Ireland PLC 3 % + najviše (0,3 % ili 100 mil. EUR)
BAWAG Group AG 2,00 %
Bayerische Landesbank 2,00 %
Belfius Bank NV 2,00 %
BFA Tenedora de Acciones S.A.U. 2,00 %
Biser Topco S.à.r.l. 3,00 %
BNG Bank N.V. 2,25 %
BNP Paribas S.A. 1,25 %
BPCE S.A. 1,75 %
BPER Banca S.p.A. 2,00 %
Bpifrance S.A. (Banque Publique d'Investissement) 1,50 %
C.R.H. – Caisse de Refinancement de l'Habitat 0,75 %
Caixa Geral de Depósitos, SA 2,25 %
CaixaBank, S.A. 1,50 %
Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. 2,25 %
Citibank Holdings Ireland Limited 2,70 %
COMMERZBANK Aktiengesellschaft 2,00 %
Confédération Nationale du Crédit Mutuel 1,75 %
Coöperatieve Rabobank U.A. 1,75 %
Crédit Agricole S.A. 1,50 %
Credito Emiliano Holding S.p.A. 1,00 %
de Volksbank N.V. 2,50 %
DekaBank Deutsche Girozentrale 1,50 %
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG 1,25 %
Deutsche Bank AG 2,50 %
Deutsche Pfandbriefbank AG 2,50 %
Dexia SA 3,25 %
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 1,75 %
Erste Group Bank AG 1,75 %
Eurobank Ergasias S.A. 3,00 %
Hamburg Commercial Bank AG 2,75 %
HASPA Finanzholding 1,00 %
Hellenic Bank Public Company Limited 3,20 %
HSBC Bank Malta p.l.c. 2,25 %
HSBC France 3,00 %
Ibercaja Banco, S.A. 2,00 %
Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo 2,50 %
ING Groep N.V. 1,75 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1,50 %
Investeringsmaatschappij Argenta NV 1,75 %
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 2,25 %
KBC Group NV 1,75 %
KBL European Private Bankers S.A. 2,00 %
Kuntarahoitus Oyj 2,25 %
Kutxabank, S.A. 1,20 %
La Banque Postale 2,00 %
Landesbank Baden-Württemberg 1,75 %
Landesbank Berlin AG 1,50 %
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 1,75 %
Liberbank, S.A. 2,50 %
LSF Nani Investments S.à.r.l. 3,00 %
Luminor Bank AS 2,00 %
MDB Group Limited 3,00 %
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. 1,25 %
Münchener Hypothekenbank eG 1,50 %
National Bank of Greece S.A. 3,00 %
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2,25 %
Nordea Bank Abp 1,75 %
Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana 2,75 %
OP Osuuskunta 2,25 %
Piraeus Bank S.A. 3,25 %
Raiffeisen Bank International AG 2,25 %
Raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund eGen 1,75 %
RBC Investor Services Bank S.A. 2,00 %
RCB Bank LTD 3,50 %
RCI Banque SA 2,00 %
Sberbank Europe AG 3,25 %
SFIL S.A. 0,75 %
Slovenská sporitel'ňa, a.s. 1,50 %
Société Générale S.A. 1,75 %
State Street Europe Holdings Germany S.a.r.l. & Co. KG 2,00 %
Swedbank AS 2,00 %
Swedbank, AB 1,80 %
Tatra banka, a.s. 1,50 %
The Bank of New York Mellon SA 2,00 %
Ulster Bank Ireland Designated Activity Company 3,50 %
Unicaja Banco, S.A. 1,75 %
UniCredit S.p.A. 1,75 %
Unione di Banche Italiane Società per Azioni 2,25 %
Volksbank Wien AG 2,50 %
Volkswagen Bank GmbH 2,00 %
Všeobecná úverová banka, a.s 1,50 %
[1]Na dan 1. prosinca 2019. jedinstveni nadzorni mehanizam nadzire 117 značajnih institucija. Podrobnije informacije sadržane su u priopćenju za javnost: ESB će u 2020. izravno nadzirati 117 banaka.
Osam od tih 117 značajnih institucija nije uključeno u tablicu sa zahtjevima u sklopu drugog stupa za pojedinačne banke (UBS Europe SE, J.P. Morgan AG, Morgan Stanley Europe Holding SE, Goldman Sachs Bank Europe SE, Akcinė bendrovė Šiaulių bankas, AS »PNB Banka«, Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, Norddeutsche Landesbank –Girozentrale) zbog jednog od sljedećih razloga: 1) svrstane su među značajne institucije krajem 2019. ili na početku 2020. pa stoga nije donesena odluka na temelju SREP-a u 2019. ili 2) odluka na temelju SREP-a u 2019. bit će donesena tijekom 2020.