Απαίτηση του Πυλώνα 2

Η απαίτηση του Πυλώνα 2 (P2R) είναι μια κεφαλαιακή απαίτηση που εφαρμόζεται επιπλέον της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης (γνωστής ως Πυλώνας 1) και καλύπτει κινδύνους που υποεκτιμώνται ή δεν καλύπτονται από αυτήν. Οι P2R είναι δεσμευτικές και οι παραβάσεις μπορούν να έχουν άμεσες νομικές συνέπειες για τις τράπεζες. Η P2R καθορίζεται μέσω της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP). Οι κεφαλαιακές ανάγκες που προκύπτουν από τη SREP περιλαμβάνουν και τις κατευθύνσεις του Πυλώνα 2 (P2G), που υποδεικνύουν στις τράπεζες ποιο είναι το κατάλληλο επίπεδο κεφαλαίου που πρέπει να τηρούν ώστε να διαθέτουν επαρκή αποθέματα ασφαλείας για να αντεπεξέρχονται σε ακραίες καταστάσεις. Σε αντίθεση με την P2R, οι P2G δεν είναι νομικά δεσμευτικές.

Σκοπός του νέου κανονισμού για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις είναι να ενισχυθεί η πειθαρχία της αγοράς και να διασφαλιστεί ότι οι επενδυτές και οι καταθέτες είναι καλά ενημερωμένοι σχετικά με τις κεφαλαιακές θέσεις των ιδρυμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με τα άρθρα 431 παράγραφος 1, 433α παράγραφος 1 και 438 στοιχείο β) που εισάγει ο κανονισμός CRR ΙΙ, τα μεγάλα ιδρύματα (όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 146 του CRR) (όπως τροποποιήθηκε από τον CRR ΙΙ) κοινοποιούν τις απαιτήσεις του Πυλώνα 2 που τα αφορούν σε ετήσια βάση.

Η ΕΚΤ έχει συστήσει στα σημαντικά ιδρύματα να εξετάσουν το ενδεχόμενο να κοινοποιούν το ποσό των πρόσθετων ιδίων κεφαλαίων και της σύνθεσης αυτών στο πλαίσιο των πρακτικών κοινοποίησης που εφαρμόζουν. Η ΕΚΤ ανακοίνωσε επίσης την πρόθεσή της να δημοσιεύσει τις συγκεντρωτικές P2R κάθε τράπεζας ή τραπεζικού ομίλου και κάλεσε τις τράπεζες που δεν έχουν ήδη κοινοποιήσει τις P2R τους να εγκρίνουν τη δημοσίευσή τους από την ΕΚΤ.

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται τα ονόματα των σημαντικών ιδρυμάτων [1] και οι P2R τους (πρόσθετα κεφάλαια 100% CET1 ) οι οποίες προσδιορίστηκαν κατά τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (κύκλος του 2019) και θα ισχύσουν από το πρώτο τρίμηνο του 2020. Τα αναγραφόμενα σημαντικά ιδρύματα είτε έχουν ήδη κοινοποιήσει τις P2R τους είτε δεν τις έχουν κοινοποιήσει αλλά έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους στην ΕΚΤ να τις δημοσιεύσει.

Ο πίνακας επικαιροποιήθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2020.

Αποτελέσματα P2R

 
Όνομα ιδρύματος
P2R του 2019 σε CET1
που θα ισχύσουν το 2020
Aareal Bank AG 2,25%
AB SEB bankas 2,00%
ABANCA Corporación Bancaria S.A. 1,75%
Abanka d.d. 3,50%
ABN AMRO Bank N.V. 2,00%
AIB Group plc 3,00%
Alpha Bank AE 3,00%
AS "SEB banka" 2,25%
AS SEB Pank 2,25%
AS Swedbank 1,70%
AXA Bank Belgium SA 2,75%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. 3,00%
Banca Popolare di Sondrio, Societá Cooperativa per Azioni 3,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1,50%
Banco BPM S.p.A. 2,25%
Banco Comercial Portugués, SA 2,25%
Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A. 2,50%
Banco de Sabadell, S.A. 2,25%
Banco Santander, S.A. 1,50%
Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company 2,30%
Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company 3,00%
Bank of Ireland Group plc 2,25%
Bank of Valletta plc 3,25%
Bankinter, S.A. 1,20%
Banque Degroof Petercam SA 3,00%
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg 1,00%
Banque Internationale á Luxembourg S.A. 1,75%
Barclays Bank Ireland PLC 3% + Max (0,3% ή 100 εκατ. €)
BAWAG Group AG 2,00%
Bayerische Landesbank 2,00%
Belfius Bank NV 2,00%
BFA Tenedora de Acciones S.A.U. 2,00%
Biser Topco S.à.r.l. 3,00%
BNG Bank N.V. 2,25%
BNP Paribas S.A. 1,25%
BPCE S.A. 1,75%
BPER Banca S.p.A. 2,00%
Bpifrance S.A. (Banque Publique d'Investissement) 1,50%
C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat 0,75%
Caixa Geral de Depósitos, SA 2,25%
CaixaBank, S.A. 1,50%
Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. 2,25%
Citibank Holdings Ireland Limited 2,70%
COMMERZBANK Aktiengesellschaft 2,00%
Confédération Nationale du Crédit Mutuel 1,75%
Coöperatieve Rabobank U.A. 1,75%
Crédit Agricole S.A. 1,50%
Credito Emiliano Holding S.p.A. 1,00%
de Volksbank N.V. 2,50%
DekaBank Deutsche Girozentrale 1,50%
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG 1,25%
Deutsche Bank AG 2,50%
Deutsche Pfandbriefbank AG 2,50%
Dexia SA 3,25%
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 1,75%
Erste Group Bank AG 1,75%
Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. 3,00%
Hamburg Commercial Bank AG 2,75%
HASPA Finanzholding 1,00%
Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ 3,20%
HSBC Bank Malta p.l.c. 2,25%
HSBC France 3,00%
Ibercaja Banco, S.A. 2,00%
Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo 2,50%
ING Groep N.V. 1,75%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1,50%
Investeringsmaatschappij Argenta NV 1,75%
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 2,25%
KBC Group NV 1,75%
KBL European Private Bankers S.A. 2,00%
Kuntarahoitus Oyj 2,25%
Kutxabank, S.A. 1,20%
La Banque Postale 2,00%
Landesbank Baden-Württemberg 1,75%
Landesbank Berlin AG 1,50%
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 1,75%
Liberbank, S.A. 2,50%
LSF Nani Investments S.à.r.l. 3,00%
Luminor Bank AS 2,00%
MDB Group Limited 3,00%
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. 1,25%
Münchener Hypothekenbank eG 1,50%
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. 3,00%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2,25%
Nordea Bank Abp 1,75%
Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana 2,75%
OP Osuuskunta 2,25%
Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. 3,25%
Raiffeisen Bank International AG 2,25%
Raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund eGen 1,75%
RBC Investor Services Bank S.A. 2,00%
RCB Bank LTD 3,50%
RCI Banque SA 2,00%
Sberbank Europe AG 3,25%
SFIL S.A. 0,75%
Slovenská sporitel'ňa, a.s. 1,50%
Société Générale S.A. 1,75%
State Street Europe Holdings Germany S.a.r.l. & Co. KG 2,00%
Swedbank AS 2,00%
Swedbank, AB 1,80%
Tatra banka, a.s. 1,50%
The Bank of New York Mellon SA 2,00%
Ulster Bank Ireland Designated Activity Company 3,50%
Unicaja Banco, S.A. 1,75%
UniCredit S.p.A. 1,75%
Unione di Banche Italiane Società per Azioni 2,25%
Volksbank Wien AG 2,50%
Volkswagen Bank GmbH 2,00%
Všeobecná úverová banka, a.s 1,50%
[1]Από την 1η Δεκεμβρίου 2019, ο ΕΕΜ εποπτεύει 117 σημαντικά ιδρύματα. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο δελτίο Τύπου: ECB will directly supervise 117 banks in 2020.
Από αυτά τα 117 σημαντικά ιδρύματα, οκτώ δεν συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα που αφορά τις P2R (UBS Europe SE, J.P. Morgan AG, Morgan Stanley Europe Holding SE, Goldman Sachs Bank Europe SE, Akcinė bendrovė Šiaulių bankas, AS “PNB Banka”, Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, Norddeutsche Landesbank –Girozentrale) για έναν από τους ακόλουθους λόγους: i) έγιναν σημαντικά ιδρύματα προς τα τέλη του 2019/αρχές του 2020, επομένως δεν έλαβαν απόφαση SREP του 2019 ή ii) θα λάβουν απόφαση SREP του 2019 αργότερα στη διάρκεια του 2020.