Изискване по Стълб ІІ

Изискването по Стълб ІІ (P2R) е капиталово изискване, което се прилага в допълнение към минималното капиталово изискване (известно като изискване по Стълб I) и покрива рискове, които са подценени или не попадат в неговия обхват. Изискванията по Стълб ІІ са задължителни. Тяхното нарушение може да доведе до преки правни последици за банките. Изискването по Стълб II се определя чрез процеса по надзорен преглед и оценка (ПНПО). Капиталовите изисквания, произтичащи от ПНПО, включват също Насоки по Стълб ІІ (P2G), в които се посочва адекватното равнище на капитал, което банките да поддържат като достатъчен буфер в случай на сътресения. За разлика от P2R, P2G не са правно обвързващи.

С новия Регламент за капиталовите изисквания се цели да се укрепи пазарната дисциплина и да се осигури добра информираност на инвеститорите и вложителите относно капиталовите позиции на институциите. В този контекст съгласно член 431, параграф 1, член 433а, параграф 1 и член 438, буква б) от РКИ II големите институции (в съответствие с определението в член 4, параграф 1, точка 146 от РКИ (изменен с РКИ II)) следва да оповестяват своите изисквания по Стълб ІІ веднъж годишно.

ЕЦБ е отправила препоръка към значимите институции да оповестяват количеството допълнителен собствен капитал и неговия състав като част от своите практики за оповестяване на информация. ЕЦБ също така съобщи намерението си да публикува консолидираните P2R за всяка банка или банкова група и прикани банките, които все още не са оповестили своите P2R, да одобрят това публикуване.

В таблицата по-долу са изброени имената на значимите институции[1] заедно с техните P2R (100% добавки от БСК1), определени в процеса по надзорен преглед и оценка от 2019 г., които са приложими от първото тримесечие на 2020 г. Изброените значими институции са оповестили своите P2R или, когато не са го сторили, са дали съгласието си на ЕЦБ да ги публикува.

Таблицата е актуализирана на 30 януари 2020 г.

Резултати за P2R

 
Име на институцията
P2R от 2019 г. изцяло в БСК1,
приложими през 2020 г.
Aareal Bank AG 2,25%
AB SEB bankas 2,00%
ABANCA Corporación Bancaria S.A. 1,75%
Abanka d.d. 3,50%
ABN AMRO Bank N.V. 2,00%
AIB Group plc 3,00%
Alpha Bank AE 3,00%
AS "SEB banka" 2,25%
AS SEB Pank 2,25%
AS Swedbank 1,70%
AXA Bank Belgium SA 2,75%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. 3,00%
Banca Popolare di Sondrio, Societá Cooperativa per Azioni 3,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1,50%
Banco BPM S.p.A. 2,25%
Banco Comercial Portugués, SA 2,25%
Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A. 2,50%
Banco de Sabadell, S.A. 2,25%
Banco Santander, S.A. 1,50%
Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company 2,30%
Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company 3,00%
Bank of Ireland Group plc 2,25%
Bank of Valletta plc 3,25%
Bankinter, S.A. 1,20%
Banque Degroof Petercam SA 3,00%
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg 1,00%
Banque Internationale á Luxembourg S.A. 1,75%
Barclays Bank Ireland PLC 3% + максимум (0,3% или 100 млн. евро)
BAWAG Group AG 2,00%
Bayerische Landesbank 2,00%
Belfius Bank NV 2,00%
BFA Tenedora de Acciones S.A.U. 2,00%
Biser Topco S.à.r.l. 3,00%
BNG Bank N.V. 2,25%
BNP Paribas S.A. 1,25%
BPCE S.A. 1,75%
BPER Banca S.p.A. 2,00%
Bpifrance S.A. (Banque Publique d'Investissement) 1,50%
C.R.H. – Caisse de Refinancement de l’Habitat 0,75%
Caixa Geral de Depósitos, SA 2,25%
CaixaBank, S.A. 1,50%
Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. 2,25%
Citibank Holdings Ireland Limited 2,70%
COMMERZBANK Aktiengesellschaft 2,00%
Confédération Nationale du Crédit Mutuel 1,75%
Coöperatieve Rabobank U.A. 1,75%
Crédit Agricole S.A. 1,50%
Credito Emiliano Holding S.p.A. 1,00%
de Volksbank N.V. 2,50%
DekaBank Deutsche Girozentrale 1,50%
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG 1,25%
Deutsche Bank AG 2,50%
Deutsche Pfandbriefbank AG 2,50%
Dexia SA 3,25%
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 1,75%
Erste Group Bank AG 1,75%
Eurobank Ergasias S.A. 3,00%
Hamburg Commercial Bank AG 2,75%
HASPA Finanzholding 1,00%
Hellenic Bank Public Company Limited 3,20%
HSBC Bank Malta p.l.c. 2,25%
HSBC France 3,00%
Ibercaja Banco, S.A. 2,00%
Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo 2,50%
ING Groep N.V. 1,75%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1,50%
Investeringsmaatschappij Argenta NV 1,75%
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 2,25%
KBC Group NV 1,75%
KBL European Private Bankers S.A. 2,00%
Kuntarahoitus Oyj 2,25%
Kutxabank, S.A. 1,20%
La Banque Postale 2,00%
Landesbank Baden-Württemberg 1,75%
Landesbank Berlin AG 1,50%
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 1,75%
Liberbank, S.A. 2,50%
LSF Nani Investments S.à.r.l. 3,00%
Luminor Bank AS 2,00%
MDB Group Limited 3,00%
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. 1,25%
Münchener Hypothekenbank eG 1,50%
National Bank of Greece S.A. 3,00%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2,25%
Nordea Bank Abp 1,75%
Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana 2,75%
OP Osuuskunta 2,25%
Piraeus Bank S.A. 3,25%
Raiffeisen Bank International AG 2,25%
Raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund eGen 1,75%
RBC Investor Services Bank S.A. 2,00%
RCB Bank LTD 3,50%
RCI Banque SA 2,00%
Sberbank Europe AG 3,25%
SFIL S.A. 0,75%
Slovenská sporitel'ňa, a.s. 1,50%
Société Générale S.A. 1,75%
State Street Europe Holdings Germany S.a.r.l. & Co. KG 2,00%
Swedbank AS 2,00%
Swedbank, AB 1,80%
Tatra banka, a.s. 1,50%
The Bank of New York Mellon SA 2,00%
Ulster Bank Ireland Designated Activity Company 3,50%
Unicaja Banco, S.A. 1,75%
UniCredit S.p.A. 1,75%
Unione di Banche Italiane Società per Azioni 2,25%
Volksbank Wien AG 2,50%
Volkswagen Bank GmbH 2,00%
Všeobecná úverová banka, a.s 1,50%
[1]Считано от 1 декември 2019 г. ЕНМ упражнява надзор над 117 значими институции. Повече подробности са представени в прессъобщението: През 2020 ЕЦБ ще упражнява пряк надзор над 117 банки.
От тези 117 значими институции осем не са включени в таблицата за P2R по банки (UBS Europe SE, J.P. Morgan AG, Morgan Stanley Europe Holding SE, Goldman Sachs Bank Europe SE, Akcinė bendrovė Šiaulių bankas, AS “PNB Banka”, Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, Norddeutsche Landesbank –Girozentrale) по някоя от следните причини: i) институцията е определена като значима в края на 2019 г. или началото на 2020 г. и съответно за нея няма решение по ПНПО 2019, или ii) решение по ПНПО 2019 ще има по-късно през 2020 г.