Mit jelent a belső modellek célzott felülvizsgálata?

2017. február 15. (frissítés napja: 2019. augusztus 21.)

Mit jelent a belső modellek célzott felülvizsgálata, és mi a fő célja?

Belső modellek célzott felülvizsgálata

A belső modellek célzott felülvizsgálatával (angol rövidítéssel TRIM) felmérjük, hogy a bankok által jelenleg alkalmazott belső modellek megfelelnek-e a szabályozási követelményeknek, valamint hogy az eredményeik megbízhatóak és összehasonlíthatóak-e. A bankok a belső modellek segítségével határozhatják meg az I. pillér szerinti szavatolótőke-követelményeiket, azaz a jogszabályban előírt minimálisan szükséges tőkemennyiséget.

A TRIM egyik fontos célja, hogy csökkentse a következetlenségeket és az indokolatlan változékonyságot olyan esetekben, amikor a bankok a tőkekövetelményüket belső modellek alkalmazásával számítják ki.

Emellett a TRIM révén biztosítható a konzisztens felügyeleti gyakorlat is, így a felülvizsgálat várhatóan a belső modellek megfelelő és következetes alkalmazását is elősegíti. A felülvizsgálatban megtestesülő célok tehát összhangban vannak az EKB bankfelügyeletének két fő szándékával: szilárd, ellenálló bankrendszer kialakítása proaktív felügyeletre és jól bevált eljárásokra támaszkodva, valamint annak a biztosítása, hogy a felügyeleti gyakorlat konzisztens módon valósuljon meg.

Érinti-e a TRIM az EKB közvetlen felügyelete alatt álló összes bankot?

A TRIM keretében az EKB jelenleg minden olyan közvetlenül felügyelt banknál ellenőrzi az 1. pillér szerinti, engedélyezett modelleket, amely ilyet alkalmaz. Nem minden banknál ellenőriz azonban minden engedélyezett modellt, és néhány egyéb kivétel is előfordul, például a fuzionáló vagy az olyan bankok, amelyek a jövőben nem lesznek a közvetlen felügyelete alatt. Ezt figyelembe véve mintegy 65 bank esik a program hatálya alá.

A cél a hitelkockázat, a piaci kockázat és a partner-hitelkockázat vizsgálata (a működési kockázatot nem vizsgáljuk, mivel a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság álláspontja szerint a belső modellek nem használhatók erre a kockázatfajtára).

Milyen ütemterv szerint zajlik a program? Mennyi helyszíni vizsgálatot fogunk lebonyolítani?

2015 decemberében az EKB úgy döntött, hogy a belső modellekre vonatkozó, célzott felülvizsgálatot végez. A módszertan, az eszközök és a felülvizsgálni kívánt modellek meghatározását célzó, 2016-os előkészítő munka után 2017-ben megkezdődtek a helyszíni TRIM vizsgálatok. 2018-ban további helyszíni ellenőrzésekre került sor, amelyek 2019-ben is folytatódnak. A program teljes időtartama alatt várhatóan mintegy 200 ilyen vizsgálat zajlik le.

A program két fő szakaszból áll:

  • az első a kiskereskedelmi, kis- és középvállalkozási portfóliók hitelkockázatának, valamint a piaci és a partner-hitelkockázatnak a felmérésére alkalmazott modellek felülvizsgálata; a helyszíni ellenőrzések 2017-ben és 2018 első felében zajlottak.
  • A második szakasz még folyamatban van, és elsősorban az olyan „low-default” portfóliók hitelkockázatának értékelésére használt modellekre irányul, amelyekkel kapcsolatban csak kevés nemteljesítő kitettség figyelhető meg (idetartoznak a közép- és nagyvállalatokhoz, intézményekhez, valamint a szakosított hitelezéshez kapcsolódó kitettségek); ez a szakasz 2018 második felében kezdődött, és 2019-ben is tart.

Miért indította el az EKB a felülvizsgálatot?

A pénzügyi válság nyomán széleskörű vita bontakozott ki arról, hogy használhatók-e a belső modellek a szavatolótőke-követelmények meghatározására. Ennek két fő oka van:

  • A belső modellek a Bázel–II szerinti első bevezetésük óta összetettebbé váltak, ezért a bankoknak és a felügyeleteknek egyre nehezebb felmérni, hogy a kockázatok helyesen és következetesen vannak-e feltérképezve.
  • A benchmark mércék felállításával foglalkozó számos tanulmány tárt fel potenciális következetlenségeket és jelentős változékonyságot egyes hasonló portfóliójú bankok belső modell alapján számított tőkekövetelményeiben.

A TRIM következésképp csökkenteni igyekszik a tőkekövetelmény-számítások indokolatlan változékonyságát, és igazolni a belső modellek megfelelőségét és helyességét, javítva ezzel az európai bankfelügyelet alá tartozó bankok által alkalmazott belső modellek hitelességét.

Nő-e majd általánosan a szavatolótőke-követelmény a TRIM eredményeként?

A program arra irányul, hogy csökkentse az egyes bankokra érvényes tőkekövetelmények egymáshoz viszonyított indokolatlan változékonyságát, nem pedig arra, hogy általánosan megemelje a szavatolótőke-követelményt. Ennek ellenére elképzelhető, hogy a TRIM következtében az egyes bankok szavatolótőke-igénye megnő vagy éppen csökken.

Hogyan kommunikál az EKB a vizsgálatban részt vevő bankokkal?

Az EKB állandó párbeszédet folytat a részt vevő bankokkal. A témában tartott konferenciák és szakmai műhelyek, a programról szóló rendszeres tájékoztató levél, kétoldalú eszmecsere és az EKB munkatársainak az ágazati rendezvényeken való részvétele formájában gyakori tájékoztatást nyújt többek között a program státuszáról és a következő fontos állomásokról.