Glavna zadaća Jedinstvenog nadzornog mehanizma

Europska središnja banka obavlja nadzorne zadaće u sklopu Jedinstvenog nadzornog mehanizma (SSM), koji se sastoji od Europske središnje banke i nacionalnih nadležnih tijela. Europska središnja banka odgovorna je za djelotvorno i dosljedno funkcioniranje SSM‑a kako bi nadzor banaka bio intruzivan i učinkovit. Na taj način pridonosi sigurnosti i pouzdanosti bankovnog sustava i stabilnosti financijskog sustava.

Pri postizanju ciljeva, mi u SSM‑u pridajemo iznimnu važnost vjerodostojnosti i odgovornosti. Zadaće obavljamo transparentno, potpuno poštujući važeće zahtjeve u vezi s povjerljivošću. Cilj nam je ostvariti uspješnu komunikaciju s građanima Europe. U odnosima s europskim i nacionalnim tijelima dosljedno se pridržavamo odgovarajućih zakonskih propisa, uz poštivanje načela neovisnosti.

Razvijamo nadzorni pristup koji udovoljava najvišim međunarodnim standardima. Provodimo politike EU‑a u vezi s bonitetnim nadzorom banaka na dosljedan i djelotvoran način koji se zasniva na okviru najbolje prakse za neovisan nadzor okrenut budućnosti i temeljen na rizicima. Poštujemo načelo razmjernosti, jedinstva i cjelovitosti unutarnjeg tržišta te javni interes. Opredijeljeni smo za dobro upravljanje i obavljamo zadaće u duhu suradnje i timskog rada.